Preview

Высшее образование в России (Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia)

Расширенный поиск

Когда слова становятся ловушкой

https://doi.org/10.31992/0869-3617-2018-27-12-158-166

Полный текст:

Аннотация

Текст представляет собой попытку анализа основ традиционной организации учебной программы, а также соответствующего языка методики преподавания как источника стереотипного мышления об образовании и препятствия на пути изменения его действующей модели. С точки зрения автора, исторически сложившийся язык нормативных документов выглядит значительным барьером для изменений в системе образования, выступает условием увековечивания традиционной модели обучения и ведёт к блокированию развития обучающихся.

Об авторе

Д. Клус-Станьска
Университет Гданьска
Польша

Клус-Станьска Дорота – ординарный профессор, хабилитированный доктор, кафедра по изучению детства и школы, Институт педагогики Университета Гданьска, главный редактор журнала Problemy wczesnej edukacji («Проблемы раннего образования»)

Адрес: 80-309, ул. Яна Бажиньского 8, Гданьск

 Список литературы

1. Bernstein, B. (1980). Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia. Język i społeczeństwo. M. Głowiński (Ed). Warszawa: Czytelnik. S. 95–115; Nauczyciel wczesnej edukacji (2009). Е. Smak (Ed). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. S. 33–42; Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury [Recreation of Culture]. Trans. from English. Warsaw: PIW, 333 p. (In Polish)

2. Dudzikowa, M., Knasiecka-Falbierska, K. (2013). Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej [Perpetrators and / or Victims of Sham Actions in School Education]. Krakow: Impuls Publ., 502 p. (In Polish)

3. Wendland, M. (2007). [How Words Construct Reality]. In: Gałkowski P., Wendland M. (Eds.) Język, obraz, konstruowanie rzeczywistości [Language, Image, Construction of Reality]. Poznan:Mickiewicz University Publ., pp. 15–24. (In Polish)

4. Kuhn, T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych [The Structure of Scientific Revolutions]. Trans. from English. Warsaw: Aletheia Publ., 356 p. (In Polish)

5. Klus-Stańska, D. (2009). [The Language of Early Education Pedagogy – the Risk of Concretization Professional Thinking of Teachers. From the Perspective of Basil Bernstein’s Language Codes]. In: Smak, E. (Ed.) Nauczycie wczesnej edukacji [Early Education Teacher]. Opole: WUO Publ., pp. 33–42. (In Polish)

6. Kofta, M. (2004). Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne [Stereotypical Thinking and Prejudice. Cognitive and Affective Mechanisms]. Warsaw: PAN Publ., 296 p. (In Polish)

7. Piber-Dąbrowska, K., Sędek, G. (2006). Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki [Perception without Prejudices and Stereotypes – An Outline of the Problems]. Psychologia Społeczna [Social Psychology]. No. 2 (02), pp. 7–12. (In Polish)

8. Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Company. Available at: http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf

9. Schaff, A. (1981). Stereotypy a działanie ludzkie [Stereotypes and Human Action]. Warsaw: Książka i Wiedza, 172 p. (In Polish)

10. Chlewiński, Z. (1992). [Stereotypes: Structure, Functions, Genesis. Interdisciplinary Analysis]. In: Chlewiński, Z. & Kurcz, I. (Ed.) Stereotypy i uprzedzenia [Stereotypes and Prejudices]. Warsaw: WIP Publ., pp. 7–28. (In Polish)

11. Putnam, H. (1975). Mind, Language and Reality. In: H. Putnam (Ed). Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 87–106.

12. Muszyński, W. (2010). Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana [Values in the Family: Continuity and Change]. Torun: Adam Marszalek Publ., 466 p. (In Polish)

13. Bartmiński, J. (2006). Językowe podstawy obrazu świata [Language Basics of the Image of the World]. Lublin: UMCS Publ., 283 p. (In Polish)

14. Kruszewski, K. (1987). Zmiana i wiadomość: perspektywa dydaktyki ogólnej [Change and Message: The Perspective of General Didactics]. Warsaw: PWN Publ., 303 p. (In Polish)

15. Lewicka, M., Wojciszke, B. (2000). [Individual Knowledge and Judgments about the Social World]. In: Strelau, J. (Ed.) Psychologia [Psychology]. Vol. 3. Gdansk: GW-Publ., pp. 27–77. (In Polish)

16. Neisser, U. (2014). Cognitive Psychology. Classic Edition. New York: Taylor & Francis, 327 p.


Просмотров: 78


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN 2072-0459 (Online)